Tillidsposter

Tillidsposter, besat af generalforsamlingen

Formand

Robert Tinghøj Hansen

2024 - 2025, afkortet valgperiode jfr. Generalforsamling 2024

Næstformand

Svend-Erik Gottlieb

2024 - 2026

Sekretær

Hanne Hoffmeyer

2023 - 2025

Kasserer 

Anne Green

2024 - 2026

Medlem

Jette Jansen

2023 - 2025

Suppleant til bestyrelsen

Ulla Gotltieb

2024 - 2025

Suppleant til bestyrelsen

Agnes Kjøller

2024 - 2025

Revisor

Anette Henneberg

2024 - 2026

Revisorsuppleant

Rose Olsen

2024 - 2025