Generalforsamling

Generalforsamling


Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.

Se mere i vedtægterne.


Næste ordinære generalforsamling afholdes februar 2025

  • Indkaldelse udsendes senest 2 uger før.
  • Forslag til generalforsamlingens pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før, og sendes til formand@gunsen.dk
  • Se valgperioder for GSI's tillidsposter her.


Nedenfor kan læses referat af seneste generalforsamling:

Dobbeltklik på ikonet "Pop ud"

med pil op til højre

for at se hele dokumentet